Trường Trung Cấp Kinh Kế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Viễn Thông Vinamax triển khai hệ thống Tổng Đài Điện Thoại Nội Bộ ở Trường Trung Cấp Kinh Kế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh tại 500-502 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh