Điện thoại IP: chặn cuộc gọi ảo

Trên điện thoại IP thường có reo chuông nhận cuộc gọi từ những số không có trong danh sách extension của tổng đài IP Grandstream, tổng đài IP Asterisk, tổng đài ip,...

Những số điện thoại này thường là: 00, 10, 100, 0000 ,...

Nguyên nhân:

+ Hệ thống tổng đài ip của chúng ta cấu hình bảo mật chưa toàn diện => dẫn đến các hacker nước ngoài thực hiện cuộc gọi vào quấy phá hoặc có mục đích tìm kẽ hở bảo mật của chúng ta nhằm chiếm lấy quyền quản lý hệ thống tổng đài của chúng ta => Sẽ thực hiện cuộc gọi quốc tế nhằm ăn cắp cước viễn thông và thu về lợi nhuận bất chính.

Cách khắc phục:

+ Thực hiệc nâng cao hệ thống bảo mật của chúng ta, nhằm ngăn chặn và giảm bớt thiệt hại về kinh tế trong thời đại internet như hiện nay

+ Luôn theo dõi sát những user đăng ký extension, sip trunk, ...

Và hôm nay, tổng đài miền nam xin chia sẻ một trong những việc làm đó là ngăn chặn những cuộc gọi đến từ những số điện thoại ảo trên điện thoại IP Grandstream:

Đối với điện thoại IP Grandstream: Vào giao diện cấu hình: Account => Sip Setting => Security Setting:

+ Sip User ID for incoming invite: Chọn Yes

+ Accept Imconing Sip from Proxy Only: Chọn Yes

Đối với các Gateway: Vào giao diện web của thiết bị -> Profile:

+ Sip User ID for incoming invite: Chọn Yes

+ Authenticate incoming invite: Chọn Yes