Công Ty Cổ Phần Thép Pomina 2

Viễn Thông Vinamax triển khai hệ thống Tổng Đài Điện Thoại Nội Bộ IP Panasonic ở Công Ty Cổ Phần Thép Pomina 2 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lắp Đặt Tổng Đài Điện Thoại tại Công Ty Cổ Phần Thép Pomina 2

Lắp Đặt Tổng Đài Điện Thoại tại Công Ty Cổ Phần Thép Pomina 2 1

Lắp Đặt Tổng Đài Điện Thoại tại Công Ty Cổ Phần Thép Pomina 2 3